Therapeut Kim Kostense

Therapeut Kim Kostense

Hallo, welkom op mijn pagina!
 
Ik ben Kim Kostense (°1982) en ik ben sinds 2008 werkzaam als therapeute. Ik zette mijn eerste stapjes in het werkveld in een ambulant centrum voor verslavingszorg waar ik tot de zomer van 2021 werkte. Daarnaast werk ik sinds 2014 ook als zelfstandig therapeute. Ik heb in het verleden voornamelijk gewerkt met mensen die kampen met middelenmisbruik of verslaving. Een verslaving is echter een problematiek die zelden op zichzelf staat, wat betekent dat ik ook ruime ervaring heb in het werken rond andere thema’s zoals depressie, eenzaamheid, rouwverwerking, trauma, angst, zingevingsvragen, relatiemoeilijkheden, …

 

Contactgegevens

+32 (0)470 82 20 37

kim@praktijk-anker.be

Begeleiding

Er zijn soms momenten in het leven waarop je het allemaal even niet meer ziet, momenten waarop allerlei gevoelens en gedachten over elkaar heen buitelen en je vooral chaos, onmacht of onduidelijkheid ervaart. Dan kan het goed zijn om in gesprek te gaan met een neutrale buitenstaander die je kan helpen de situatie even vanop afstand te bekijken, iemand die bereid is zonder oordeel mee te kijken naar de moeilijkheden waarmee je worstelt en die je kan helpen de knopen te ontwarren.
 

Therapie begint altijd met één of meerdere kennismakingsgesprekken. Deze gesprekken dienen enerzijds om na te gaan of de therapeut die voor jou zit al dan niet past bij jou en jouw vraag. Anderzijds dienen deze gesprekken om uit te klaren wat precies jouw vraag is, wat je verwacht van de therapie en wat je graag wil bereiken met de gesprekken. Als we na deze kennismaking besluiten om samen aan de slag te gaan, dan bekijken we samen hoe en met welke frequentie we dit zullen doen. Het is moeilijk om vooraf te zeggen hoe lang een therapie zal duren omdat dat van verschillende factoren kan afhangen. In het algemeen geldt dat een therapie meestal eindigt wanneer jij zelf van mening bent dat je de door jou beoogde doelstellingen bereikt hebt. Jij bent en blijft gedurende de hele therapie eigenaar van je eigen proces.
 

Ik werk vanuit een systeemtherapeutische visie, wat wil zeggen dat ik ervan uitga dat mensen – en dus ook de moeilijkheden die ze soms ervaren – niet op zichzelf staan. Ik probeer mensen en de dingen waar ze mee worstelen te begrijpen door te kijken naar hun bredere context (familie, vrienden, werk, verleden, toekomstdromen, …) en naar de wederzijdse beïnvloedingen die daar van uit gaan. Je leven speelt zich uiteraard buiten de therapiekamer af en het is daar dat je je weg (opnieuw) moet vinden. Dit alles betekent enerzijds dat het soms zinvol kan zijn om mensen uit jouw omgeving bij de therapie te betrekken, en anderzijds dat je soms (lees)opdrachten mee naar huis kan krijgen.

Betaling

Individueel gesprek: €60 (60 min) 
Relatie- of gezinsgesprek: € 75 (90 min) – je kan ook kiezen voor een gesprek van 60 min  
Mocht een geplande afspraak niet kunnen doorgaan, dan wil ik je vragen om mij zo snel mogelijk te verwittigen per mail of telefoon. Indien een afspraak minder dan een dag op voorhand wordt geannuleerd, dan wordt de helft van de sessie aangerekend.  
Een gedeeltelijke terugbetaling door de mutualiteit is in bepaalde gevallen mogelijk. Informeer even bij je eigen mutualiteit.

  
Betalen kan cash of mobiel met de app van je eigen bank of bancontact. Het is NIET mogelijk om met de bankkaart te betalen!