Auticoach/ Rouw- en verliescounselor Ruth

Auticoach/ Rouw- en verliescounselor Ruth Van de Cavey

Ruth Van de Cavey is auticoach en integratief rouw- en verliescounselor voor kinderen en jongeren. Vanuit actief luisteren, gaat ze samen met het kind of de jongere op zoek naar een manier om iets actief in beweging te zetten door op een creatieve manier ( met beeld, tekst, muziek, beweging, spel, …) aan de slag te gaan. Verbindend werken is daarbij erg belangrijk, zowel in het helen van de verbinding met jezelf als in het helen van de verbinding met de context.

Meer over Ruth

Hallo, ik ben Ruth. Reeds lang ben ik gefascineerd door de speelsheid en de ongedwongen kijk van kinderen en jongeren op de wereld.

 

Tijdens mijn opleiding als bachelor in de orthopedagogie raakte ik geboeid  door kinderen met autisme. Hun ‘puurheid’, hun ‘authenticiteit’ sprak mij enorm aan. Ik wilde hen beter kunnen begrijpen. Zo gauw ik afgestudeerd was als opvoedster, volgde ik een banaba Autismespectrumstoornissen aan de Plantijn Hogeschool te Antwerpen.Sinds 2009 werk ik als leefgroepbegeleidster bij kinderen met autisme. Om deze kinderen nog beter te kunnen begeleiden, ging ik mij steeds meer in deze doelgroep verdiepen via een aantal kortdurende opleidingen.

 

Vanuit mijn interesse in de sociaal- emotionele wereld van kinderen en jongeren volgde ik tevens een opleiding integratief rouw- en verliescounselor bij Lut Celie in De Bleekweide. Verlies kent vele gezichten. Het kan gaan om verlies door de dood, door (echt)scheiding, door een beperking, of om verlies van mogelijkheden. In ieder van ons (jong of oud) huist de kracht en de mogelijkheid om met zijn verlies om te gaan. Als therapeut wil ik naast je staan om deze kracht terug te vinden en verder te ontwikkelen. Verbindend werken, is daarbij heel belangrijk zowel in het helen van de verbinding met jezelf (hoofd-hart) als in het helen van de verbinding met de context.

Contactgegevens

+32 (0) 471 02 04 69


ruth@praktijk-anker.be

Waarvoor kan je bij mij terecht?
Mijn doelgroep omvat kinderen, jongeren en jongvolwassenen
  • Je hebt nood aan auticoaching:

–   psycho- educatie

–   inzicht in (eigen) autisme

–   aanleren van vaardigheden: sociaal, communicatief

–   ondersteuning bij het leren plannen en organiseren

–   ondersteuning bij sociaal- emotionele problemen

–   ondersteuning in vrijetijdsbesteding,…

  • Je wil begeleiding bij het omgaan met emoties: boosheid, angst, verdriet,…
  • Je wil begeleiding bij het verwerken van verlieservaringen: rouw, echtscheiding,…
  • Je wil werken aan krachtontwikkeling, zelfontplooiing
Opleiding
  • Professionele bachelor: Gespecialiseerd opvoeder- begeleider (2009)
  • Professionele bachelor: Begeleiden van kinderen met autismespectrumstoornissen: een orthopedagogisch perspectief (2011)
  • Integratief rouw- en verliescounselor voor kinderen en jongeren ( langdurige opleiding ) aan de AIHP (2017)
Begeleiding

Verwoorden wat je denkt of voelt, is vaak moeilijk. Het zoeken naar “Wat denk ik?, Wat voel ik?, Wat klopt voor mij ?” is een heel proces. Vanuit actief luisteren, zoeken we samen met het kind of de jongere een manier om iets actief in beweging te zetten door op een creatieve manier ( met beeld, muziek, tekst, beweging, …) aan de slag te gaan. Op deze manier worden hoofd en hart met elkaar in verbinding gebracht. Verbindend werken en een plek creëren waar het kind of de jongere zich veilig voelt, is daarbij erg belangrijk. Hierbij is ook ruimte voor humor, grapjes maken, even op adem komen en gewoon jezelf mogen ‘zijn’.

 

De begeleidingssessies met het kind of de jongere staan centraal. Daarnaast wordt er  regelmatig tijd gemaakt voor een gesprek met de context.

 

Aangezien ik op een symbool- communicatieve manier werk, kunnen ook kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking of een andere beperking bij mij terecht. We zoeken samen naar een communicatievorm die het beste bij het kind of de jongere past.

Tarieven

Een begeleiding kost 50 € en duurt 45 à 60 min.

Afhankelijk van de vraag, de leeftijd en/ of de mogelijkheden van het kind of de jongere , kan korter of langer gewerkt worden. Dit gebeurt steeds in overleg.

Aanwezig op zaterdagvoormiddag